صفحه اصلی

« بسمه تعالی »

ضمن عرض خوش آمدگویی، لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید:

 1. ارسال و پیگیری مقالات جدید صرفاً از طریق «سامانه ی پند» دانشگاه شهید بهشتی و بصورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و به تقاضاهای حضوری در خصوص این مقالات پاسخی داده نخواهد شد.
 2. لطفا حتماً پیش از ارسال مقالات، فایل های راهنمای مربوطه را از طریق منوی بالای همین سایت مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله نمایید.
 3. با توجه به تغییر شیوه نامه ی مجله، لطفا قبل از ارسال مقاله، “شیوه نامه مجله” را مطالعه فرمایید.
 4. در صورت بروز هر گونه پرسش، لطفا در ابتدا بخش «راهنما» و نیز بخش «سوالات متداول» را مشاهده نموده و در صورت عدم یافتن پاسخ، از بخش “تماس با ما” و یا “ارسال ایمیل به مجله” نسبت به پرسش سوالات اقدام فرمایید. سوالات مربوط به سامانه و شرایط ارسال مقالات از طریق تماس تلفنی پاسخ داده نخواهد شد.

تلفن پاسخگویی : 3045 2990 – 021                 ایمیل: Law.Res.Mag@Gmail.com

با تشکر : مجله ی تحقیقات حقوقی

 • صاحب امتیاز:
  دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر مسئول:
  دکتر گودرز افتخارجهرمي
 • سردبير:
  دکتر منصور اميني
 • مدير داخلي:
  دكتر محمد جلالي
 • شاپا چاپی:
  1024-0772